Vår verksamhet tar sin utgångspunkt i varje barns behov

Kåxis är en förskola med femton barn i åldrarna ett till sex år och tre pedagoger – samt en kock som lagar mat från grunden varje dag.
20120828-001954.jpg

Hur vi ser på barns lärande och utveckling
Vi ser barn som rika på erfarenheter, att de har en vilja att lära och utvecklas, och att de har många olika förmågor. Vi tycker att det är viktigt att barnen får prova själva i olika situationer och att lära av sina erfarenheter.

Vi vill uppmuntra barnens naturliga nyfikenhet och lust att söka kunskap. Vi har därför en forskande och undersökande hållning till vårt arbete.

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga och ge dem många olika ”språk” att uttrycka sig med. Därför fokuserar vi mycket på det skapande arbetet.

En viktig del är den sociala träningen man får av att vara i en grupp och alla lärdomar som det ger.

Vi vill att barnen ska ”hitta sig själva” och våga vara sig själva. Våga ha en åsikt, stå för den och lita på sina egna erfarenheter.

Vi ser barngruppen som en pedagogisk resurs där man tar ansvar för varandra. Vi strävar efter ett tillåtande klimat där man hjälper varandra och utvecklar sin empatiska förmåga.

Hur vi ser på vår egen utveckling, förskolan och föräldrarna
Vi dokumenterar barnens arbete för att vi som pedagoger ska kunna utveckla vårt sätt att arbeta och lära oss hur barnen tänker. Detta visar också barnen att vad de gör är viktigt och tas på allvar. Dessutom ger dokumentationen föräldrarna god inblick i vad vi gör. Varje barn har en egen pärm där dokumentation och minnesbilder sätts in från barnens tid på förskolan.

Vi vill att vi ska ha roligt tillsammans och att barn, föräldrar och personal ska känna stolthet över sin förskola.

Vi vill ha ett nära samarbete med föräldrarna.

Vi vill att miljön skall vara estetiskt tilltalande.

Förutom det ovanstående ligger förskolans läroplan som grund för vårt arbete.

En dag på Kåxis
Morgon.
Klockan 09:00 är det samling. Vissa dagar med hela gruppen tillsammans och andra dagar uppdelat efter ålder. Därefter följer olika aktiviteter. Så här kan en fm se ut: En grupp  jobbar med skapande arbete i vår atelje, en annan grupp kan ha rytmik och femåringarna går i väg och träffar andra i samma ålder i femårsklubben. Vi går också ut varje dag antingen på vår gård eller till närliggande park.

Lunch.
Lunchen, klockan 11:30, lagar Kåxis egna kock mat, sedan äter alla tillsammans. Efter lunchen sover de små barnen en stund medan de större lyssnar till en saga.

Eftermiddag.
De små barnen vaknar efterhand. Mellanmål serveras vid tvåtiden.

Aktiviteter som återkommer varje vecka
Varje vecka jobbar vi med drama, rytmik, musik, skapande arbete i ateljén experiment, yoga, skogsgrupp. Barnen är då indelade i åldersgrupper. Litteratur är en viktig del av vår verksamhet och ett flertal sagostunder erbjuds varje dag.

 

Avgift enligt maxtaxan.
Vi har syskon-, och låginkomstrabatt.