För Kåxisföräldrar

Information om arbetsgrupper, kontaktuppgifter och viktiga datum återfinns på Kåxis interna wiki: Länk till wikin

Synpunkter eller klagomål på verksamheten skall meddelas förskolechefen, alternativt någon av personalen som sedan skickar ärendet vidare till förskolechefen. Vid behov kan ärende skickas vidare till styrelsens huvudman.