Så funkar Kåxis

Kåxis är ett litet föräldrakooperativ som startades 1989 av föräldrar som inte hade tid att vänta i flera år på en dagisplats. Kooperativformen, upptäckte man snart, gav unika möjligheter att få insyn i verksamheten och ge barnen större trygghet. Idag drivs verksamheten av nya familjer, men grundtankarna lever kvar: gemensamt ansvar, demokratiskt beslutsfattande och ömsesidig respekt mellan föräldrar, förskolechef och övrig personal.

Kooperativformen tar och ger
Ett föräldrakooperativ kräver att du ansvar och tar en del av din tid i anspråk. I gengäld får du som förälder insyn och delaktighet i barnens vardag. Kåxis blir inte bara barnens värld, utan hela familjens. Genom att arbeta och ha roligt tillsammans lär föräldrarna känna varandra och alla barnen på Kåxis. Barnen, i sin tur, blir tryggare av att känna sina förskolekompisars familjer.

Personalen sköter verksamheten, föräldrarna resten
Personalen ansvarar för det pedagogiska arbetet på Kåxis. Det övriga sköter föräldrarna: ekonomi, administration, städning, underhåll, med andra ord sådant som gör att förskolan fungerar och förbättras.
Arbetsgrupper med olika ansvarsområden tar hand om allt från att göra budget till att renovera lokalerna. Varje förälder deltar i minst en arbetsgrupp.
Städningen sköts av föräldrarna efter bokningsbart schema. Det betyder cirka tjugo dagars städning per familj och läsår.
Måndag morgon öppnar en förälder och tar hand om barnen till 08:50.

Ibland arbetar mamma eller pappa på Kåxis
Som förälder på Kåxis arbetar du med barngruppen en vecka var per år. Det ger ytterligare tillfälle att lära känna barnen och att få en helhetsbild av den dagliga verksamheten. För barnen innebär det att de får tillgång till en extra vuxen ungefär varannan vecka.
Om någon i personalen är borta går en förälder in som vikarie enligt en jourlista.

Kåxis styrning
Kåxis har en formell styrelse, men alla frågor kring verksamheten diskuteras och viktiga beslut fattas på ett stormöte som hålls var sjätte vecka. Vid stormötet deltar föräldrar och förskolechef.