Kåxis är ett litet föräldrakooperativ som startades 1989 av föräldrar som inte hade tid att vänta i flera år på en dagisplats. Kooperativformen, upptäckte man snart, gav unika möjligheter att påverka verksamheten och ge barnen större trygghet. Idag drivs verksamheten av nya familjer, men grundtankarna lever kvar: gemensamt ansvar, demokratiskt beslutsfattande och ömsesidig respekt mellan föräldrar och föreståndare.