Kåxis är ett litet föräldrakooperativ som startades redan 1989. Kooperativformen ger unika möjligheter att påverka verksamheten och ge barnen en större trygghet. Idag drivs verksamheten av nya familjer, men grundtankarna lever kvar: gemensamt ansvar, demokratiskt beslutsfattande och ömsesidig respekt mellan föräldrar och personal.